Sverigepussel

Sverigepussel är en del av Jengel Förlag AB - ett förlag med anor sedan 1991. Ett litet och nishat bokförlag tidigare enbart med inriktning på “Jemtlandica”, det vill säga främst alster av eller om jämtar och härjedalingar. Här återfinns även en bredd av bokgenrer; allt från kulturhistoriska bygdeböcker till spännande.